רונן סימן טוב
רונן סימן טוב
CTO IBM Alpha Zone

רונן סימן טוב, CTO IBM Alpha Zone