24 מרץ 2016 | עו"ד רועי קנר ועו"ד ויוה גייר
מצגים בהסכם השקעה

בין הסעיפים המשמעותיים והחשובים בהסכם ההשקעה נכללים סעיפי המצגים והשיפויים, להם משמעויות מסחריות וכלכליות כבדות משקל. חשוב מאוד כי המייסדים יבינו את משמעותם של סעיפים אלו ואת השלכותיהם ביחס אליהם, לחברה ולמשקיעים. במאמר זה נסביר מהם מצגים ומהם שיפויים בהסכם ההשקעה, כיצד בנויים סעיפי המצגים והשיפויים ומהם מאפייניהם המיוחדים של סעיפים אלו.

כחלק מהליך ההשקעה בחברות סטארט-אפ, חותמים המשקיע, המייסדים (בעיקר בסבבי ההשקעה הראשונים) והחברה, בין היתר, על הסכם ההשקעה בו הם מגדירים את כל ההיבטים המסחריים והמשפטיים של ההשקעה, לרבות סוג המניות אותו מקבל המשקיע בתמורה להשקעתו ושווי החברה על פיו מבוצעת ההשקעה. בין הסעיפים המשמעותיים והחשובים בהסכם ההשקעה נכללים סעיפי המצגים והשיפויים, להם משמעויות מסחריות וכלכליות כבדות משקל. חשוב מאוד כי המייסדים יבינו את משמעותם של סעיפים אלו ואת השלכותיהם ביחס אליהם, לחברה ולמשקיעים.

במאמר זה נסביר מהם מצגים ומהם שיפויים בהסכם ההשקעה, כיצד בנויים סעיפי המצגים והשיפויים ומהם מאפייניהם המיוחדים של סעיפים אלו.

 

 

מצגים (representations), הינם הצהרות שנותנת החברה ביחס למצבה המשפטי והעובדתי, וזאת במטרה לתאר את מצב החברה, נכון ליום חתימת ההסכם ונכון ליום השלמת העסקה, ולתת תמונת מצב נכונה ומלאה אודות פעילות החברה ועסקיה. המצגים מהווים אחריות חוזית לאמיתות המידע שנמסר אודות החברה ומאשרים שהממכר אכן זהה למה שהובטח. המצגים ניתנים לטובת המשקיעים, אשר מסתמכים עליהם בבואם לבצע את ההשקעה.

 

סעיף המצגים והשיפויים מופיע בכל הסכם השקעה, אולם היקפו משתנה בהתאם לתנאי העסקה, השלב בו נמצאת החברה במועד ההשקעה, לפעמים סוג המשקיע (קרן או משקיע פרטי) וכדומה. המצגים עוסקים במגוון רחב של נושאים, הקשורים לכל היבטי הפעילות העסקית והמשפטית של החברה. כך, לדוגמא, החברה תידרש לתת מצגים בנוגע להון החברה, לקניינה הרוחני, לעמידתה בהוראות הדין, לעובדי החברה, לתביעות כנגד החברה, לדוחותיה הכספיים וכיוצ"ב.

 

היקף המצגים קובע למעשה את חלוקת הסיכונים בין החברה לבין המשקיעים ביחס למצב החברה. מטרת הסעיף הינה להגן על המשקיע לאחר ביצוע ההשקעה, שכן סטייה מן המצג מצדיקה מתן פיצוי למשקיע, כיוון שנכס הבסיס שונה ממה שהובטח למשקיע. כלומר, אם לאחר חתימת ההסכם יתברר כי אחד המצגים אינו נכון, החברה תידרש לשפות את המשקיע בגין הנזק שנגרם לו כתוצאה מהסתמכותו על המצג, כפי שיפורט בהמשך.

 

 

בחברת סטארט-אפ צעירה שזה עתה נוסדה, יהיו בדרך כלל מחויבים המייסדים לנכונות כל המצגים בהסכם באופן אישי, ביחד ולחוד עם החברה. זאת משום שבשלב זה – המייסדים הם חלק בלתי נפרד ועיקרי מהחברה. בסבבי גיוס הון נוספים, אשר יתקיימו בהמשך חיי החברה, היקף המצגים שניתנים על ידי המייסדים הולך ופוחת עד לנקודה שבה המייסדים כלל לא יידרשו לתת מצגים, והחברה עצמה תהיה אחראית באופן בלעדי לנכונות המצגים. מבחינת המייסדים, חשוב להקפיד כי בהסכם ההשקעה אחריותם של המייסדים בגין המצגים תהיה מוגבלת. הגבלת האחריות תכלול, בנוסף להגבלות הכלליות כפי שיפורטו בהמשך, התחייבות של המשקיעים לפנות קודם כל לחברה בדרישה לשיפוי בגין הנזק שנגרם להם ורק במקרה בו החברה לא תוכל לשפותם, יוכלו המשקיעים לפנות למייסדים בדרישה לשיפוי. בנוסף, על המייסדים לוודא כי נשמרת להם האפשרות לבחור האם השיפוי יינתן על ידם במזומן, או רק באמצעות העברת מניותיהם בחברה.

 

האינטרס של החברה הינו כמובן לצמצם את היקף המצגים ככל שניתן. צמצום המצגים, יכול להיעשות על ידי הוספת רף מהותיות במקומות הרלבנטיים. למשל, במקום לכלול מצג לגבי כל ההסכמים שהחברה צד להם, להגביל את המצג רק להסכמים מהותיים. בנוסף, ניתן להגביל את המצג "למיטב ידיעת" נותן המצג, ובכך להפחית את אחריות החברה, מאחריות מלאה לאחריות שמוגבלת בידיעת נותן המצג (בין אם מדובר בידיעה בפועל או בידיעה קונסטרוקטיבית). כך לדוגמא, מצג של החברה כי אינה מפרה זכויות קניין רוחני של צד שלישי. נותן המצג במקרה כאמור, יהיה בדרך כלל נושא משרה בחברה, כפי שיוגדר בהסכם ההשקעה.

 

תקופת המצגים תהא בדרך כלל מוגבלת בזמן, לרוב לתקופה של בין שנה וחצי לשלוש שנים ("תקופת ההתיישנות"). עם זאת, עבור מצגים מסוימים נהוג לקבוע פרק זמן ארוך יותר. כך, לדוגמא, מצגים הקשורים לדיני מיסים, איכות הסביבה, קניין רוחני או הון החברה, יכולים להיות תקפים לתקופה של עד 7 שנים. ההיגיון העומד מאחורי הארכת תוקף המצג הוא כי בתחומים הנ"ל נדרש זמן ארוך יותר לגילוי אי נכונותו של המצג.

 

 

אם יתברר כי אחד המצגים שנתנה החברה אינו נכון, ושנגרם נזק הנובע מהפרת המצג, יוכלו המשקיעים להפעיל את זכותם לשיפוי. ישנם מספר אלמנטים חשובים של סעיפי השיפוי שחשוב להכיר. ראשית, על פי רוב, סכום השיפוי יהא מוגבל לגובה ההשקעה של המשקיע בחברה - הגבלה זו נקראת "Cap"; שנית, ההסכם יגדיר פעמים רבות רף נזק מינימאלי, כאשר ככל שהנזק שנגרם יהא נמוך מהמינימום האמור, המשקיעים לא יהיו זכאים לתבוע את החברה בגין נזקם. נזק מינימאלי זה נקרא "basket"; לבסוף, השיפוי יוגבל בדרך כלל לנזק ישיר בלבד.

זאת ועוד, נהוג לקבוע בהסכם ההשקעה כי במידה ויתברר כי בוצעו על ידי החברה ו/או המייסדים מעשי מרמה כלשהם בקשר עם מתן המצגים, אזי תקופת ההתיישנות תתבטל וכך גם מגבלות ה-Cap וה-basket.

 

 

לסיכום, סעיפי המצגים והשיפויים הנם סעיפים מרכזיים בהסכם ההשקעה, עליו מבססים המשקיעים את השקעתם. בעקבות זאת, חשוב כי המייסדים יכירו היטב סעיפים אלו ויבינו את המשמעות שבנתינתם ואת מגוון האפשרויות העומדות בפניהם בנושא זה.

תגובות
הוסף תגובה

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של StartIsrael לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.