22 ינואר 2019 20:00 - 20:00
Migdal Shalom - Tel Aviv 9 Ehad Haa'm