6 פברואר 2020 08:00 - 17:00
קרית שדה התעופה | מתחם אירועים אווניו