מיומנו של יזם

תיאור חוויותיו האישיות של היזם בשלל דוגמאות מהעולם האמיתי.