4 אוגוסט 2013 | לילך ספרדי ודב אינגבר, VBIR
"חוק האנג'לים": האם אתם עומדים בתנאים כדי לזכות בהטבה?

יזמים ומשקיעים - כך תזכו להטבה שמעניק החוק

 

 

אנג'ל הוא משקיע פרטי המשקיע מכספו בחברת סטארט-אפ, לרוב, כזו הנמצאת בראשית דרכה. המלאך פורש את כנפיו על החברה, לא רק מתוך טוב-לבו, אלא בתמורה לאחוזים מהחברה. ההון המגויס מאנג'לים הוא מקור נפוץ למימון שלב ה-seed- השלב הראשוני של פעילות המחקר והפיתוח בסטארט-אפ.

 

בתחילת 2011 נכנסה לתוקפה הוראת שעה הידועה בכינוי "חוק האנג'לים". ההוראה מעניקה הטבות-מס נאות לאותם אנג'לים המשקיעים בחברות סטארט-אפ ובדרך זו מחזקת את תעשיית ההיי-טק המקומית.

 

מהו "חוק האנג'לים"? סעיף 20א לפקודת מס הכנסה מאפשר לנכות כהוצאה השתתפות במישרין במימון מחקר. "חוק האנג'לים"  מרחיב את ההקלה גם להשקעה בעקיפין, כזו הנעשית על-ידי השקעה במניות של חברת מחקר ופיתוח. ההוראה מאפשרת ליחידים הרוכשים מניות של חברות רלוונטיות להכיר בהשקעתם כהוצאה מוכרת, כנגד כל מקור הכנסה, כבר בשנת המס בה בוצעה ההשקעה.

 

בכדי שהאנג'ל יוכל ליהנות מהטבות המס חלה עליו וגם על החברה בה הוא משקיע החובה לעמוד בקריטריונים מסוימים. אם הנכם יזמים המעוניינים בגיוס כספים מאנג'לים יהיה עליכם לפעול לקבלת האישורים הנדרשים מלשכת המדען הראשי שבמשרד התמ"ת ולעמוד בתנאים שנקבעו.

 

מהם התנאים המגדירים השקעה של אנג'ל כ"מזכה" – כזו הניתן לנכותה לצרכי מס?

 

1. תקרת השקעה של 5 מיליון שקל באותה חברת מטרה.

2. סכום ההשקעה שולם בתקופה שבין ה-1 בינואר 2011 ועד ה-31 בדצמבר 2015.

3. למשקיע הוקצו מניות בחברת המטרה באותה שנה בה בוצעה ההשקעה והוא החזיק בהן במשך כל תקופת ההטבה   

   - תקופה בת שלוש שנות מס המתחילות בשנת המס שבה בוצעה ההשקעה.

בכדי שניתן לנכות את ההשקעה לצרכי מס שלושת התנאים צריכים להתקיים.

 

מהם התנאים המקנים לחברת סטארט-אפ את האפשרות להיות "חברת מטרה"?

1. חברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל.

2. ניירות הערך של החברה אינם רשומים למסחר בבורסה.

3. לפחות 75% מסכום ההשקעה ששולם בידי היחיד (האנג'ל) עבור המניות המזכות, משמשים להוצאות מחקר ופיתוח בחברה.

4. לפחות 75% מהוצאות המו"פ שהוציאה החברה במהלך תקופת ההטבה הוצאו בישראל.

5. בכל אחת משתי שנות המס הראשונות של תקופת ההטבה, הכנסותיה של החברה לא עלו על 50% מהוצאות המחקר והפיתוח.

6. הוצאות המו"פ הוצאו לשם קידומו או פיתוחו של המפעל שבבעלות החברה כלומר: החברה לא תשמש כמרכז מחקר ופיתוח עבור חברה אחרת.

7. הוצאות המו"פ יהוו 70% לפחות מכלל הוצאות החברה בכל אחת משנות המס של תקופת ההטבה.

 

מאחר ומדובר בחקיקה מיטיבה, אין חובה על האנג'ל לנכות את סכום ההשקעה, כולה או חלקה, כנגד הכנסותיו האחרות. במקרה שהאנג'ל בחר שלא לעשות זאת, סכום ההשקעה שלא נוכה ייחשב כחלק מעלות מניות חברת המטרה ויילקח בחשבון כעלות לצרכי מס בעת מכירת המניות.

 

אם הנכם אנג'לים, הכרת ויישום חוק האנג'לים תקל עליכם בביצוע השקעות. אם הנכם יזמים, החוק יקל עליכם למשוך השקעות. עם זאת, ייתכנו אי-הבנות ואף ניגוד אינטרסים בין החברה לאנג'ל בעת יישום החוק ולכן כדאי שהסטארט-אפ והאנג'לים יתאמו ביניהם, כמובן בסיוע יועץ מקצועי, את תוכניותיהם.

 

 

הכתוב לעיל אינו מהווה יעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי וניתן כמידע כללי בלבד לידיעת הקורא. המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ועליהן לקבל עצה מקצועית לפני ביצוע פעולות המסתמכות על הדברים הנ"ל.

תגובות
הוסף תגובה

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של StartIsrael לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.