19 נובמבר 2015 | עו"ד רועי קנר ועו"ד הילה גפני
מזכר הבנות לעסקת השקעה

חשיבותו של מזכר ההבנות, בין היתר, היא בתיאום הציפיות בין הצדדים. במהלך עסקת השקעה, שני הצדדים משקיעים משאבים מרובים של זמן, כסף וכח אדם. ולכן הסכמה על מזכר ההבנות - שהינו מסמך קצר המצריך משאבים מוגבלים ומעטים יחסית - מייעלת את תהליך ההשקעה, מונעת מהצדדים להיכנס להוצאות מרובות ככל שאין הסכמה על התנאים הבסיסיים של ההשקעה, ומגדילה את הסיכוי להשלים את ההשקעה.

 

מזכר הבנות (Term Sheet) לעסקת השקעה הינו מסמך הכולל את ההבנות המסחריות על בסיסן תיבנה עסקת ההשקעה.

 

חשיבותו של מזכר ההבנות, בין היתר, היא בתיאום הציפיות בין הצדדים. במהלך עסקת השקעה, שני הצדדים משקיעים משאבים מרובים של זמן, כסף וכח אדם. ולכן הסכמה על מזכר ההבנות - שהינו מסמך קצר המצריך משאבים מוגבלים ומעטים יחסית - מייעלת את תהליך ההשקעה, מונעת מהצדדים להיכנס להוצאות מרובות ככל שאין הסכמה על התנאים הבסיסיים של ההשקעה, ומגדילה את הסיכוי להשלים את ההשקעה. 

 

מזכר ההבנות אינו מסמך מחייב בדרך כלל, בין היתר לאור העובדה כי מדובר רק בעקרונות מנחים ברמת פירוט נמוכה. על אף האמור, סעיפים במזכר ההבנות להם ירצו הצדדים לתת תוקף מחייב, לאור הרלוונטיות של נושאים אלה כבר בשלב מזכר ההבנות, הינם: סעיף הסודיות, על פיו מחויבים הצדדים לשמור על המידע שניתן להם במסגרת תהליך ההשקעה בסודיות, ולעיתים גם על עצם קיום המשא ומתן; וסעיף הבלעדיות (No-Shop), על פיו החברה מנועה מלנהל משא ומתן עם משקיעים אחרים לפרק זמן מוגדר, וזאת על מנת למנוע מצב שבו המשקיע ישקיע משאבים בבדיקת נאותות ובמשא ומתן על העסקה, אשר לבסוף תיעשה עם גורם אחר.

 

 

להלן נביא בקצרה נושאים אותם מקובל לכלול במסגרת מזכר ההבנות לעסקת השקעה:

 

מבנה ההשקעה

מציין את הצדדים לעסקה - החברה, המשקיע, ובשלבים ראשוניים בחיי החברה, מייסדי החברה; את סכום ההשקעה ואת האופן בו יועבר לחברה - בתשלום אחד, בשלבים או בכפוף לעמידה ביעדים; את סוג המניות אשר יוקצו למשקיע (רגילות, בכורה) תמורת השקעתו, את המחיר למניה ואת שווי החברה טרם ההשקעה (Pre Money Valuation) ואחוז האחזקות שסכום ההשקעה יקנה למשקיע. יש לזכור כי אחוז האחזקות של המשקיע בחברה הינו על בסיס "דילול מלא", קרי לוקח בחשבון גם אופציות וניירות ערך המירים אחרים כאילו הוקצו (דבר המיטיב, כמובן, עם המשקיע).

 

מבנה ההון של החברה

למזכר ההבנות תצורף טבלת הון המציגה את מצב ההון בחברה לפני ולאחר ההשקעה, דבר שיאפשר למשקיע להבין טוב יותר את מערך הכוחות בחברה.

 

שימוש בכספי ההשקעה

המשקיע ירצה להיות מתואם עם החברה לגבי השימוש בכספי ההשקעה, ובהתאם יבקש שלמסמכי ההשקעה יצורף תקציב אשר יתווה שימוש זה.

 

הזכויות הצמודות למניות

חלק משמעותי מאוד במזכר ההבנות, מתייחס לזכויות הצמודות למניות שיונפקו למשקיע במסגרת ההשקעה. זכויות אלה יכללו, בדרך כלל, את זכות המצרנות (Preemptive Right) - הזכות להצטרף לגיוסי הון עתידיים של החברה על מנת לשמר את חלקו היחסי של בעל המניות בחברה; זכות סירוב ראשון (Right of First Refusal); זכות ההצטרפות (Tag Along) - הזכות להצטרף, בחלק יחסי, לבעל מניות המוכר את מניותיו בחברה לצד שלישי; וזכות הגרירה (Bring Along) - הזכות לכפות מכירת כלל מניות החברה לצד שלישי.

 

עדיפות בפירוק ובחלוקה

זכות זו נותנת עדיפות לבעל מניות בכורה על פני בעלי מניות אחרים במקרים כגון חלוקת דיבידנד, אקזיט או פירוק. כך שבעל מניות הבכורה יקבל את סכום ההשקעה שהושקע על ידו, לרוב בתוספת אחוז מסוים, לפני בעלי המניות האחרים.

 

הגנה מפני דילול

מנגנון המסדיר את היקף ההגנה מפני דילול, במקרה של הנפקת ניירות ערך חדשים על ידי החברה במחיר למניה הנמוך מהמחיר בו נרכשו המניות המוגנות.

 

זכויות וטו

כתלות באחוז האחזקות של המשקיע בחברה ובמבנה ההון שלה, ייקבעו נושאים הכפופים להסכמת המשקיע או רוב מיוחד אחר. 

 

ייצוג בדירקטוריון

ייקבע מבנה הדירקטוריון, לרבות מספר חבריו, ולפעמים רף אחזקות כתנאי ליכולת למנות נציג בדירקטוריון.

 

מסמכי העסקה

יכללו, בין היתר, הסכם השקעה, תקנון חברה מתוקן, ולפעמים גם הסכם בעלי מניות המסדיר גם את זכויות הרישום בחברה במקרה של הנפקה.

 

מגבלות על מייסדי החברה

בשלבי החברה הראשוניים מקובל להגביל את מייסדי החברה במכירת מניותיהם בחברה למשך זמן מוגדר, בכפוף לחריגים מוגדרים, וכן לחתום עם המייסדים על הסכם Repurchase, ה"קונס" את המייסדים ככל שיעזבו את החברה טרם חלוף תקופת זמן מוגדרת. וזאת על מנת לתת תמריץ למייסדים, המהווים שיקול מרכזי בהחלטת המשקיע לבצע את ההשקעה, להישאר בחברה.

 

 

 

לאחר חתימת מזכר ההבנות נערכים במקביל בדיקת נאותות של החברה (Due Diligence), על מנת להכירה מבחינה משפטית, עסקית ופיננסית, והכנת מסמכי ההשקעה, אשר ינוסחו על בסיס העקרונות שהוסכמו במזכר ההבנות ולאור ממצאי בדיקת הנאותות.

 

לסיכום, מזכר ההבנות המתווה את העקרונות על בסיסם תתבצע ההשקעה, הינו חיוני להצלחת העסקה ולכן חשוב להבין את העקרונות שפורטו לעיל, ואת החלופות האפשריות להם, על מנת לנהל את המשא ומתן על תנאי ההשקעה בצורה מיטבית ויעילה.

 

 

רוצה לקבל את הטוב ביותר עבור המיזם שלך אבל אין לך את המימון הנדרש? בואו לסדנת ייעוץ אישי בנושאים הכי חשובים:

- הסכמי מייסדים: מה חשוב לדעת, הסכמי השקעה: כיצד מגייסים נכון ומהם הדגשים לבניית הון אנושי ותגמול?

 

*הסדנה תתקיים במשרדי  EBN ומיועדת לעד 10 חברות סטארטאפ | הכניסה חינם אך מחייבת הרשמה מראש כאן.

פרטים נוספים: [email protected]

תגובות
הוסף תגובה

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של StartIsrael לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.