AtoBe
AtoBe

AtoBe הוא האקסלרטור ההנדסי הגדול בארץ, הממוקם בעזריאלי המכללה האקדמית להנדסה בירושלים. אנחנו מקדמים יזמים ויוזמות שההנדסה העומדת מאחוריהם היא בעלת חלק מהותי ומשמעותי, ומסייעים להם להנדס את חלומם למציאות ולבנות חברת סטרטאפ תחת מטריית המכללה להנדסה.