RishonTech
RishonTech

החזון שלנו - הוא ליצור קהילה יזמית סביב ראשון לציון אשר תמצב את העיר הן בארץ והן בעולם . ומתוך הקהילה להקים פעילות שתעזור ליזמים ברחבי העיר להנביט את הרעיון שלהם ולהפוך אותו לחברה שתשב בתחומי העיר ותיצור מקומות עבודה ואקוסיסטאם הייטקי שוקק .