NOVUS - מרכז היזמות המכללה למנהל
NOVUS - מרכז היזמות המכללה למנהל

קהילת היזמים שמחוברת לאקדמיה מחלקת אסטרטגיה ויזמות אשר נותנת לסטודנטים טעימה והזדמנויות בעולם היזמות האמיתי תוך חיבור לאקו-סיסטם של הסטארט-אפ החמים בארץ ובעולם. קשרי חו"ל ענפים, משלחות שמתארחות ויוצאות לכל מדינות העולם.