24 נובמבר 2014 | עו"ד אלה טבת ועו"ד ניר כץ
מפתחים אפליקציות? איך נשמר מעבירה על החוק האמריקאי להגנת פרטיות ילדים

חוק ה-COPPA האמריקאי נועד למנוע איסוף מידע אישי על ילדים ללא הסכמת הוריהם. החוק חל גם על חברות שאינן אמריקניות אך מוצריהן או שירותיהן מיועדים לילדים בארה"ב או חברות האוספות ביודעין מידע מילדים מארה"ב

חוק ה-COPPA האמריקאי נועד למנוע איסוף מידע אישי על ילדים ללא הסכמת הוריהם. החוק חל גם על חברות שאינן אמריקניות אך מוצריהן או שירותיהן מיועדים לילדים בארה"ב או חברות האוספות ביודעין מידע מילדים מארה"ב

 

נציבות הסחר הפדראלית (FTC – Federal Trade Commission) החלה בתקופה האחרונה להגביר את האכיפה בכל הנוגע לשימוש של ילדים באתרי אינטרנט או שירותים מקוונים (לרבות אפליקציות למכשירים ניידים). כך למשל, בתחילת השנה חויבה חברת אפל להחזיר עשרות מיליוני דולרים להורים אשר חיובו ברכישות שביצעו ילדיהם באפליקציות של אפל ללא ידיעה והסכמה מפורשת מצד ההורים. לאחרונה נאלצו החברות Yelp ו -TinyCo לשלם פיצויים בשיעור של מאות אלפי דולרים בשל איסוף מידע אישי של ילדים אשר השתמשו באפליקציות של חברות אלה בניגוד לחוק הפדראלי להגנת פרטיות ילדים ברשת.

 

מטרת החוק הפדראלי להגנת פרטיות ילדים ברשת (COPPA – Children's Online Privacy Protection Act) היא לקדם את מעורבות ההורים בשימוש שעושים ילדיהם (המוגדרים בחוק כילדים מתחת לגיל 13) באתרי אינטרנט או שירותים מקוונים ולקבל את הסכמתם בטרם איסוף, שימוש וגילוי לצדדים שלישיים של מידע אישי הנאסף מילדיהם (בין אם מדובר במידע אישי לגבי הילדים ובין אם מדובר במידע אישי לגבי אחרים אשר נאסף מהילדים). החוק חל על מפעילים של אתרי אינטרנט או שירותים מקוונים אשר מיועדים לילדים מתחת לגיל 13 ואוספים, משתמשים או מגלים לצדדים שלישיים מידע אישי הנאסף מילדים אלה. מידע אישי הוא מידע אשר באמצעותו ניתן לזהות אדם, החל במידע בסיסי כמו שם מלא, כתובת, פרטי התקשרות, מספר ביטוח לאומי ותמונה וכלה במידע שהינו פחות מובן מאליו כמו המספר המזהה של המשתמש אשר באמצעותו ניתן לזהותו לאורך זמן ובין אתרים ושירותים מקוונים שונים (קרי, Persistent Identifier), מידע מבוסס-מיקום העשוי לאפשר את זיהויו וכיוצ"ב. החוק גם חל על מפעילים של אתרים או שירותים המיועדים לציבור הרחב (ולאו דווקא לילדים מתחת לגיל 13) אשר יש להם ידיעה ממשית כי הם אוספים, משתמשים או מגלים לצדדים שלישיים מידע אישי אשר נאסף מילדים מתחת לגיל 13.

 

חשוב לציין כי החוק אף חל על מפעילים של אתרים או שירותים מקוונים אשר יש להם ידיעה ממשית שהם אוספים מידע אישי ממשתמשים של אתר או שירות מקוון אחר המיועד לילדים כאמור. במילים אחרות, גם נותני שירותים להפעלת אתרים, שירותים מקוונים או אפליקציות עשויים להיות כפופים להוראות החוק.

 

מבין דרישות החוק הרבות חשוב להדגיש את חובת החברה לקבל את הסכמת ההורים בטרם איסוף המידע האישי מילדיהם. לחובה זו מספר חריגים מצומצמים, כאשר אחד מהם מתיר לחברה לאסוף את השם או את פרטי התקשרות המקוונים של ההורה או הילד אך ורק כדי לקבל בתוך זמן סביר את הסכמתו של ההורה לאיסוף המידע מהילד, ובהיעדר הסכמה – החברה תהא מחויבת למחוק את המידע שנאסף. עוד ראוי לציין את חובת החברה הקבועה בחוק לפרסם מסמך מדיניות פרטיות, המפרט את פרקטיקות החברה לגבי איסוף המידע האישי מהילדים (לרבות אופן איסוף המידע, מטרותיו, אפשרות העיון ומחיקת המידע ומשך הזמן בו נשמר במאגרי החברה).

 

החוק מאפשר במקרים מסוימים לכלול באתרים ובשירותים המקוונים מנגנון לבדיקת גיל המשתמשים, וזאת על מנת להציג תכנים שונים לילדים ולמבוגרים וכן על מנת לבקש את הסכמת ההורים מראש לאיסוף מידע אישי מילדיהם. במקרה של Yelp, מנגנון בדיקת הגיל לא יושם ונאסף מידע אישי מילדים לאחר שסיפקו לחברה את תאריך הלידה שלהם, ללא קבלת הסכמת הוריהם. במקרה של TinyCo, נאספו כתובות דואר אלקטרוני של ילדים ללא הסכמת הוריהם. זו הפעם הראשונה שהחוק נאכף במתכונתו הנוכחית (העדכון האחרון לחוק נכנס לתוקף ביולי 2013). בנוסף לפיצויים בשיעור של מאות אלפי דולרים שהושתו עליהן, כל חברה אף חויבה במחיקת כל המידע שנאסף מילדים מתחת לגיל 13 וכן בדיווחים שנתיים עתידיים לגבי עמידתן בדרישות החוק.

 

בכל הנוגע למפתחים ישראלים חשוב לציין כי חוק  ה- COPPA אינו חל אך ורק על חברות אמריקאיות. הוראותיו חלות גם על חברות שאינן מבוססות בארה"ב אשר מוצריהן או שירותיהן מיועדים לילדים בארה"ב או חברות האוספות ביודעין מידע מילדים מארה"ב. על רקע התעוררות סוגיות הפרטיות באינטרנט בכלל (למשל, הפסיקה האירופאית בדבר זכותו של אדם להישכח ופסיקה בארה"ב בדבר יידוע משתמשי אתרי אינטרנט על תנאי השימוש החלים עליהם) וסוגיות פרטיותם של ילדים בפרט, מומלץ לחברות המציעות אפליקציות, שירותים מקוונים או אתרי אינטרנט לקהל אמריקאי לגבש מדיניות פרטיות ואיסוף מידע מילדים העומדת בתנאי ה-COPPA.  

תגובות
הוסף תגובה

* אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש של StartIsrael לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.