עו"ד אלה טבת ועו"ד ניר כץ
עו"ד אלה טבת ועו"ד ניר כץ

מחלקת קניין רוחני במשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'