בוריס טיומקין
בוריס טיומקין
מנכ"ל קומפני אקספרס ישראל

מנכ"ל קומפני אקספרס ישראל, מומחים לרישום חברות בחו"ל.