ברוך סדוגורסקי
ברוך סדוגורסקי
Developer Advocate בחברת JFrog

Developer Advocate בחברת JFrog. סדוגורסקי הוא מרצה בעל ניסיון רב בכנסים בכל העולם ומשמש חבר במספר ועדות לקבלת דוברים בכנסים.