ורד פרבר
ורד פרבר

מנכ"לית המכון לאסיה, המתמחה בייעוץ וליווי עסקי בשווקי אסיה.