אורית מנחם
אורית מנחם
מנהלת לקוחות בחברת סיגניטו

מנהלת לקוחות בחברת סיגניטו, המתמחה בהשמה של בוגרי יחידות עילית טכנולוגיות בצה"ל