רז גת
רז גת

מומחה PPC שהגיע אלינו מאנגליה הקרה ונהנה מכל קרן שמש ישראלית.