תחיה אלונה אלתר
תחיה אלונה אלתר
מנכלית של חברת אידאליס

מנכלית של חברת אידאליס – www.idealis.co.il