מורד שטרן
מורד שטרן
מנהל חדשנות ואסטרטגיה, איגוד האינטרנט הישראלי.
מנהל חדשנות ואסטרטגיה, איגוד האינטרנט הישראלי.