בילי סינה
בילי סינה
שותפה ב - MarketingEnvy

הכותבת מנהלת שותפה ב - MarketingEnvy המספקים שירותי שיווק וייעוץ למיזמים טכנולוגיים