יהודה רגב
יהודה רגב
מנכ"ל ReversExit

יהודה רגב, מנכ"ל ReversExit