ד"ר עליזה בלמן ענבל
ד"ר עליזה בלמן ענבל
מובילת תכנית Pears Challenge

ד"ר עליזה בלמן ענבל ראש תכנית פיירס לחדשנות לפיתוח בינ"ל בביה"ס לממשל ומדיניות באוניברסיטת ת"א, ומובילת תכנית Pears Challenge.
להרשמה לתכנית: www.pearschallenge.com