יצחק קמאלי
יצחק קמאלי
Data Analyst ומייסד פורום BI על הבר

הכותב הוא Data Analyst ומייסד פורום BI על הבר