ניר חינסקי
ניר חינסקי
מנהל Google Cloud Platform במזה"ת ואפריקה

מנהל Google Cloud Platform במזה"ת ואפריקה