כרמלה אבנר
כרמלה אבנר
הממונה על התקשוב הממשלתי, משרד האוצר

כרמלה אבנר, הממונה על התקשוב הממשלתי, משרד האוצר.