ליאת קציר
ליאת קציר
תקציבאית במשרד יחסי הציבור ״דוניצה תקשורת״

תקציבאית במשרד יחסי הציבור ״דוניצה תקשורת״