יסמין צבע
יסמין צבע
מנהלת הקהילה של אימפקט האב תל אביב ומינגה - הזירה לעסקים חברתיים.

מנהלת הקהילה של אימפקט האב תל אביב ומינגה - הזירה לעסקים חברתיים.