עילאי רוטביין
עילאי רוטביין
מנהל חטיבת תשתיות ענן ומנכ״ל משותף ב- Autodesk ישראל

מנהל חטיבת תשתיות ענן ומנכ״ל משותף ב- Autodesk ישראל 

Autodesk TLV R&D