תמר בראל
תמר בראל
מנהלת תחום Talent Management בסינריון

תמר בראל, מנהלת תחום Talent Management בסינריון, המתמחה בפתרונות תוכנה מתקדמים לניהול הון האנושי בארגון

www.synerion.com