ג׳ף קוואלסקי
ג׳ף קוואלסקי
סמנכ״ל הטכנולוגיה של חברת Autodesk

 ג׳ף קוואלסקי (Jeff Kowalski) הוא ה-CTO  של חברת Autodesk, האחראי על עיצוב חזונה הטכנולוגי של החברה והנעת מהלכי החדשנות בה.