בריאן פנה
בריאן פנה
Director of Emerging Technology, Autodesk, Inc

 Brian Pene, Director of Emerging Technology, Autodesk, Inc