לירון קרס
לירון קרס
חברת צוות Fuckup Nights Tel Aviv
ממובילות קהילת Fuckup Nights Tel Aviv