אדם לזובסקי
אדם לזובסקי
שותף מייסד בקידמה אינוביישן בע"מ. קידמה אינוביישן בונה מסגרות יזמות וחדשנות עבור תאגידים, רשויות וקהילות בוגרים.

שותף מייסד בקידמה אינוביישן בע"מ. קידמה אינוביישן בונה מסגרות יזמות וחדשנות עבור תאגידים, רשויות וקהילות בוגרים.