אפרת זוכר-אריכא, מנהלת פיתוח ופאני גוטמן נהרי, אחראית תקשורת שיווקית
אפרת זוכר-אריכא, מנהלת פיתוח ופאני גוטמן נהרי, אחראית תקשורת שיווקית

אפרת זוכר-אריכא, מנהלת פיתוח בשחם אריכא ופאני גוטמן נהרי, אחראית תקשורת שיווקית בשחם אריכא