שולי עוזרי
שולי עוזרי
מנהלת, שותפה ויועצת בכירה ב-ERGO Consulting Group. מנהלת, שותפה ויועצת בכירה ב-ERGO Consulting Group.