אביחי מיכאלי
אביחי מיכאלי
מלווה יזמים ומוכר חברות מלווה יזמים מטעם משקיעים, ומוכר חברות בשלבים שונים