טון דובה
טון דובה
יועץ למנכ"לי חברות בתחום התוכנות העסקיות יועץ למנכ"לי חברות בתחום התוכנות העסקיות