אלה פוט
אלה פוט
שותפה ומסמנכ"לית אבטחה בחברת Re:Tech שותפה ומסמנכ"לית אבטחה בחברת Re:Tech