בעז עמידור
בעז עמידור
מנהל התקשורת והשיווק בחברת WalkMe

מנהל התקשורת והשיווק בחברת WalkMe

 

צילום: יוסי צבקר