און יבין
און יבין
מנכ"ל משותף וראש תחום אינטרנט בחברת Exactive

הטור נכתב על-ידי און יבין, מנכ"ל משותף וראש תחום אינטרנט במשרד הפרסום Exactive.