CITYHUB
CITYHUB

CITYHUB הוא מתחם משרדים פרטיים וחללי עבודה משותפים בלב תל אביב המיועד ליזמים, המעוניינים להיות קרובים למרכז העניינים ולהיות חלק מקהילה תומכת בה ניתן להתרחב ולגדול, באופן עצמאי אך לא לבד.