מירי חרונטמן
מירי חרונטמן
שותפה בדוריאה יועצים dorea.co.il

שותפה בדוריאה יועצים dorea.co.il

דוריאה יועצים - מומחים בהגשת חברות למדען הראשי ולאיחוד האירופי בעלי רקורד של הצלחות, רקע טכנולוגי מעמיק ויכולת מקסום המענק.