אוהד גולוב
אוהד גולוב
הבעלים של חברת בייבי סתיו ומנטור ב-StarTau - מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב
הבעלים של חברת בייבי סתיו.
ומנטור ב-StarTau - מרכז היזמות של אוניברסיטת תל אביב.