פלג לילה
פלג לילה
ר' תחום IT בחברת restart בע"מ

פלג הוא ראש תחום IT בחברת restart בע"מ