עמרי לבבי
עמרי לבבי
מנכ"ל שותף ומנהל פיתוח עסקי ושיווק ב-Eventbuzz מנכ"ל שותף ומנהל פיתוח עסקי ושיווק ב-Eventbuzz