גל ענבר
גל ענבר
מנכ"ל ענבר שותפויות עסקיות
מנכ"ל ענבר שותפויות עסקיות