חדשנות

“The Stone Age didn’t end because they ran out of stones.“
חדשנות: להעז, לפרוץ, לצמוח
- מדור החדשנות של Start Israel -
טורי דעה, כתבות ומיני מאמרים של מומחים בכל מה שקשור לחדשנות 
עורך ראשי של המדור - אבי שגיא
לפניות: [email protected]