ירדן לפידות
ירדן לפידות
מנהלת הגיוס הגלובלי בקליימסל מנהלת הגיוס הגלובלי בקליימסל